Iskolánk 2023-ban elnyerte a Belügyminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium pályázatán az Ökoiskola címet. Intézményünk 2023. szeptember 1. és 2026. augusztus 31. között jogosult az ökoiskola cím és logó használatára.

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az „öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az „öko” szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent írt elvek alapján igyekeznek működni.

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák szemléletformáló tevékenységükkel.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy egyéb programok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának. Fontosnak tartjuk a településen élő lakosok, szervezetek, egyesületek bevonását ebbe a munkába.

Feladatainkat, programjainkat minden tanév elején munkatervünkben rögzítjük.

Céljainkat rajzos formában is bemutatjuk!